Agenda Jaarvergadering IJsclub Haamstede Burgh


Donderdag 12 december 2019 om 20:00 uur in Sportcentrum Westerschouwen
 

  1. Opening

  2. Punten ter tafel

  3. Notulen jaarvergadering 2018

  4. Jaarverslag 2018

  5. Ingekomen stukken

  6. Financiëel verslag

  7. Pauze

  8. Bestuursverkiezingen (zie onderstaand rooster van aftreden)

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

 

Aftredend in:

Jan van der Maas 2019
Huub Remijn 2019
Joost Hogenstein 2020
Arie van de Zande 2020
Cees-Jan Kooman 2021
Bas Hogenstein 2021
Ronald Braam 2021